ตรวจสอบจุดอันตราย

กดปุ่ม ตรวจสอบจุดอันตรายจากพิกัดปัจจุบัน (ต้องเปิด GPS หรือ Wi-Fi) หรือกดปุ่ม กำหนดเอง

 

ระดับความคลาดเคลื่อน 0 เมตร

กำหนดเอง

แสดงจุดติดกล้อง

แสดงจุดติดกล้องทั่วประเทศ

ปัจจุบันมี 14 จุดในฐานข้อมูล

แสดงทั้งประเทศ

ร่วมมือกับเรา

ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรายงานจุดติดกล้องเพิ่ม

สมัครสมาชิก แสดงวิธีใช้งาน